บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด หรือ T I P METROOF CO., LTD. เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นเวลายาวนานมากกว่า 20 ปีที่บริษัทของเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านหลังคาเหล็กสามารถรองรับการออกแบบรูปแบบต่างๆได้อย่างชัดเจน และมีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีกำลังในด้านการผลิตสูงถึง 1,000 ตันต่อเดือน อีกทั้งเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ METAL SHEET ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองคุณภาพ มอก. 1128-2535

                          วัตถุที่นำมาผลิตเป็นเหล็กกล้ากำลังสูงแผ่นบางเรียบซึ่งมีทั้งแบบเคลือบโละหะผสมระหว่างซิงค์-อลูมิเนียม 55% มากกว่า 90 กรัม/ตารางเมตร “ZACS” และเคลือบสีคุณภาพสูงที่ชั้นนอกสุด “CLEAN COLORBOND”ผลิตโดยใช้เทคโนยีจากประเทศออสเตรเลีย คุณภาพสูงระดับโลก จาก บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

                          ผลิตภัณฑ์ METAL SHEET เป็นวัสดุที่มีสำคัญในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่ายรวดเร็ว ลดขนาดของโครงสร้างเนื่องจากมีน้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน ทันสมัย ส่วนมากมักถูกนำมาผลิตขึ้นรูปเป็นแผ่น หลังคา ผนังฝ้าเพดาน แปเหล็ก บานเกล็ดระบายอากาศ และโครงสร้างหลังคา เหมาะในการก่อสร้าง อาคารหอประชุม อาคารแสดงสินค้า คลังสินค้าขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ และที่อยู่อาศัย เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์
          ·       เป็นผู้นำด้านการผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
          ·       รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้
          ·       เป็นผู้นำด้านการผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
          ·       มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การปรับปรุงสินค้าและการบริการ อย่างต่อเนื่อง
          ·       บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          ·       มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
          ·       มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
ค่านิยม (Q-C-I-S-T)
          ·       Quality of Service คุณภาพงานมีมาตรฐานสูง
          ·       Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
          ·       Integrity ความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
          ·       Social and Environmental Responsibilities ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
          ·       Teamwork การทำงานเป็นทีม

T I P METROOF CO., LTD.
"One Stop Steel Roofing and Cladding Manufacturer"
Website : http://www.tipmetroof.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/tip.metroof
Video : https://tipmetroof.co.th/en/catalog/infor


บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด
T I P METROOF CO., LTD.
ที่อยู่ : 231 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Address : 231 Setthakit1 Rd., Klongmadua, Kratumban, Samutsakorn , 74110 Thailand
Tel. 0-2487-5351-2, 034-877-244-8
Fax. 0-2487-5223

 

 
Logo

TIP METROOF CO.,LTD

231 Moo 10, Setthakij 1 Rd., Kratumban, Samutsakorn 74110 Thailand.

STAY CONNECTED

GALLERY

View Gallery Tip Metroof

TIP METROOF CO.,LTD