เลือกบริการที่คุณต้องการชม

TIP METROOF

งานหลังคาเหล็ก และ โครงสร้างสำเร็จรูป

TIP DESIGN & CONSTRUCTION

ออกแบบ - รับเหมา ก่อสร้าง

TIP FACTORY LANDS

โรงงานสำเร็จรูป และ คลังสินค้าให้เช่า