บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด

หนึ่งในผู้นำการผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ แผ่นเหล็กแปรรูปครบวงจร

บริษัทของเราเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี บริษัทของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต และการติดตั้งหลังคาเหล็ก สามารถรองรับการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ และแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งโรงงานยังพร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยหลากหลาย และมีกำลังการผลิตสูงถึง 1,000 ตันต่อเดือน

 

ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ด้วยมาตราฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารูปลอนของเราได้มาตรฐาน แข็งแรง, วัตถุดิบคุณภาพสูง, มาตราฐานการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่โครงสร้างเหล็ก, แปเหล็ก, หลังคา, ผนัง, บานเกล็ดระบายอากาศ อีกทั้งหลากหลายสี และความหนาให้ลูกค้าได้เลือกสรรบริษัท และทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะตอบสนองทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย และมุ่งที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลสู่มือลูกค้าทุกคน

บริษัทแรกในเครือกลุ่มบริษัท ที ไอ พี

บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด เป็นบริษัทแรกในเครือกลุ่มบริษัท ที ไอ พี เรามุ่งที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในอุตสาหกรรมก่อสร้างกว่า 20 ปี ที่บริษัทของเรามีการเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และเล็งเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เราจึงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องสืบมา

 

ปัจจุบัน TIP GROUP มีบริษัทในเครือมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเหล็ก, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง, งานออกแบบ และตกแต่งภายในรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

เรามุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ

เรามุ่งเน้นที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยพนักงานทุกคนยึดหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องความสุจริต มีระเบียบวินัย และตระหนักถึงความสำคัญกับเรื่องคุณภาพผลงาน รวมถึงการให้การบริการทั้งก่อน และหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ที ไอ พี ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าทั่วไป และองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กแปรรูป, ธุรกิจออกแบบ และก่อสร้างครบวงจรการพัฒนาอาคารคลังสินค้า และโรงงานให้เช่าครอบคลุมด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

พันธกิจของเรา

รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม

บริหารงานอย่างมืออาชีพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นผู้นำด้านการผลิต
และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร
และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีงาม

มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
การปรับปรุงสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

ค่านิยมหลัก (C-CARE)

ค่านิยมหลักแนวทางการดำเนินชีวิตการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางการถ่ายทอด และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้ยึดถือ และปฏิบัติมีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร C-CARE

Customer

ใส่ใจในลูกค้า ส่งมอบสินค้าคุณภาพด้วยบริการเป็นเลิศ

Creative

ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ และความท้าทาย เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่าสูงสุด

Alliance

ทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใต้เป้าหมาย และหลักการเดียวกัน เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

Relationship

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากภายในสู่ภายนอก สร้างความเชื่อมั่น และไว้ใจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Ethic

ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

รางวัลและการได้รับการยอมรับ

GTM5 Go To Market

BLUESCOPE
GTM5 Performance Recognition
TIP METROOF CO.,LTD.
May 18, 2016

GTM4 Go To Market

BLUESCOPE
Excellence in Loyalty Year 2014
TIP METROOF CO.,LTD.
May 15, 2015

GTM4 Go To Market

BLUESCOPE
Excellence in Loyalty Year 2014
TIP METROOF CO.,LTD.
May 15, 2015

ฟังสัมภาษณ์จาก CEO ของเรา

Smart SME - Secrets of Victory พาไปไขเคล็ดลับความสำเร็จ “ที ไอพี เมทรูฟ”

ผู้นำด้านการผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีท แบบ MADE TO ORDER แห่งเดียวในประเทศไทย จากประสบการณ์กว่า 20 ปี

Secrets of Victory พาไปไขเคล็ดลับความสำเร็จ “ที ไอพี เมทรูฟ”

Secrets of Victory พาไปไขเคล็ดลับความสำเร็จ “ที ไอพี เมทรูฟ”

เพื่อนคู่คิด ตอน ธุรกิจเมทัลชีทยุคใหม่ บริการครบจบในที่เดียว

ผู้ผลิตหลังคาเมทัลชีทรายแรก ๆ ของประเทศไทย กับแนวคิดในการปรับธุรกิจแบบ One Stop Service