TIP METROOF

1. ให้คำปรึกษา และประเมินราคา

บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางด้านหลังคาเหล็ก และโครงสร้าง พร้อมให้คำปรึกษา และประเมินราคา ตั้งแต่การวางโครงสร้าง ติดตั้งหลังคาเหล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และการใช้งานของลูกค้า รวมถึงเสนอราคาที่เหมาะสม ตามปริมาณ และคุณภาพของสินค้านั้นๆ

รายละเอียดการให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศไทย

ค่าบริการขั้นต่ำ

ค่าสำรวจเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล (สามารถทอนคืนได้ เมื่อสั่งซื้อจากทางบริษัท)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ส่งแบบก่อสร้างหลังคา และทางทีมงานจะประมาณการราคาจากแบบก่อสร้าง และความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนชำระเงินเพื่อดำเนินการสำรวจหน้างานจริง

 2. นัดหมายเข้าสำรวจหน้างานจริง ตรวจสอบปริมาณและความถูกต้อง

 3. ยืนยันราคาให้ทางลูกค้า เพื่อให้ตัดสินใจอนุมัติการสั่งซื้อ

 4. ชำระเงินบางส่วนในส่วนของสินค้า และส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าผลิตเสร็จ และพร้อมจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร โรงงาน และสำนักงาน

เรามีทีมงานให้บริการงานออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง อาคาร โกดัง โรงงาน สำนักงานทั้งภายใน และภายนอก โดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกร ครอบคลุมถึง การเข้าสำรวจพื้นที่ งานออกแบบด้วย โปรแกรมจำลองภาพ 3มิติ งานจัดทำแบบก่อสร้าง งานระบบ พร้อม จัดทำประมาณการปริมาณวัสดุและแรงงาน สำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงให้บริการเซ็นรับรองงานออกแบบโดยสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบในชิ้นงานนั้นๆ

รายละเอียดการให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ภาคกลาง

ค่าบริการขั้นต่ำ

ค่าสำรวจเริ่มต้นที่ 2,500 บาท (สามารถทอนคืนได้เมื่อสั่งซื้อจากทางบริษัท)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ติดต่อขอรับบริการ

 2. ทางทีมงานติดต่อกลับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ และแนวทางการออกแบบ

 3. ทีมสถาปนิกสำรวจหน้างานออกแบบ เข้าสำรวจพื้นที่ และประเมินค่าบริการออกแบบ

 4. ลูกค้าตกลงว่าจ้าง สถาปนิกเริ่มให้บริการออกแบบ

 5. ลูกค้าตรวจอนุมัติงานออกแบบจากสถาปนิกในแต่ละขั้นตอน จนงานออกแบบแล้วเสร็จ

 6. สถาปนิก วิศวกร ส่งมอบแบบก่อสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองงานออกแบบ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เข้าสำรวจหน้างานจริง 2,500 บาท เพื่อให้สถาปนิกเข้าสำรวจพื้นที่ ประเมินค่าออกแบบ โดยค่าสำรวจหน้างานสามารถนำมาหักลดค่า ออกแบบได้เต็มจำนวน
 • คิดค่าบริการออกแบบเริ่มต้นตารางเมตรละ 1,500 บาท และให้บริการขั้นต่ำ 200 ตารางเมตร สถาปนิกจะนำเสนองานออกแบบให้กับลูกค้า เพื่อปรับแก้งานออกแบบ จำนวน 5 ครั้ง

แบ่งชำระค่าบริการออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1

เมื่อตกลงว่าจ้างงาน ชำระ 50% ของค่าบริการออกแบบ

งวดที่ 2

เมื่องานออกแบบแล้ว ชำระ 30% ของค่าบริการ ออกแบบ

งวดที่ 3

เอกสารประมาณการปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) จำนวน 1 ฉบับ

งานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ประกอบด้วย

แบบก่อสร้างขนาด A3

จำนวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองโดยสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ

รายการคำนวณโครงสร้าง

และรายการวัสดุประกอบแบบ

งวดที่ 3

เอกสารประมาณการปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ผลิต และแปรรูป

บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ริมถนนเศรษฐกิจ 1 มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ผลิตใน ประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ มีกำลังในด้านการผลิตสูงถึง 1,000 ตันต่อเดือน มีบุคลากรที่มีความชำนาญในการผลิต พร้อม ทีมงานตรวจสอบ คุณภาพระหว่างผลิต และก่อนส่งมอบสินค้า อีกทั้งโรงงานยังมีมาตราฐานการผลิตที่ได้รับการรรับรองจากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 1128-2562 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าอย่างสูงที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

4. การขนส่ง

จะวางแผ่นซ้อนกัน โดยใน 1 กองจะมีความสูงประมาณ1.5 เมตร ดังนั้น รถที่จะทำการขนส่งควรมีคอก รั้ว หรือ เสาเสียบข้าง เพื่อป้องกัน แผ่นล้มเอียง และมีสายรัดผ้าใบเป็นช่วงๆ โดยในแต่ละช่วง ไม่ควรเกิน 2 เมตร ความยาวสูงสุดที่สามารถขนส่งได้คือ 27 เมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การติดตั้ง

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้งโครงสร้างเหล็ก หลังคา และผนัง มากกว่า 20 ปี มีมาตรฐานการทำงานทั้งความปลอดภัย การดูแลหน้างาน การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบงาน, สามารถควบคุมงบประมาณ, ระยะเวลาการติดตั้งได้ และ หมดความกังวลเรื่องช่าง

รายละเอียดการให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศไทย

ค่าสำรวจ

เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ในเขต พื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล

ค่าบริการขั้นต่ำ

คิดค่าบริการติดตั้งโครงสร้าง PEB เริ่มต้น ตารางเมตรละ 200 บาท และติดตั้งหลังคา เหล็ก และผนัง เริ่มต้นตารางเมตรละ 50 บาท

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ส่งแบบก่อสร้างหลังคา ทางทีมงานจะประมาณการราคาจากแบบก่อสร้าง และประเมินความสามารถในการติดตั้ง และ เพื่อเสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนชำระเงินเพื่อดำเนินการสำรวจหน้างานจริง

 2. ยืนยันราคาให้ทางลูกค้า เพื่อให้ตัดสินใจเริ่มดำเนินงาน

 3. ชำระเงินมัดจำในส่วนของบริการงานติดตั้ง และนัดหมายเข้าติดตั้ง

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ให้บริการติดตั้งงานอาคาร โกดัง โรงงาน ที่มีพื้นที่หลังคารวมขั้นต่ำ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป
 • บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการให้บริการ จากแบบประมาณการหลังคา โดยลูกค้าสามารถส่งแบบหลังคามาประเมิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนได้ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบกับหน้างานแล้ว
 • บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ ตามมาตรฐาน T I P
 • สงวนสิทธิ์ ให้บริการสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า กับทางบริษัทฯ เท่านั้น

 

การรับประกัน

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม