Sag Rod

เป็นอุปกรณ์ยึดระหว่าง Purlin กับ Purlin เหมาะสําหรับแปขนาดเล็ก

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดเบื้องต้น

เป็นอุปกรณ์ยึดระหว่าง Purlin กับ Purlin เหมาะสําหรับแปขนาดเล็ก มี 2 ขนาด ได้แก่ 9 มิลลิเมตร สําหรับแปขนาด 75-125 และ 12 มิลลิเมตร สําหรับแปขนาด 150-250 ซึ่งจะใช้เป็นระบบเกลียวแล้วยึดด้วยน็อต สําหรับระยะห่างจันทัน 4-8 เมตรในการดึง Sag Rod ยึดติดกับแปเหล็ก Z แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ

 

1. กรณี Slope หลังคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ

2. กรณี Slope หลังคามากกว่า

แค็ตตาล็อกสินค้า

ติดต่อสอบถามราคา

อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด

บางบอน, กรุงเทพ

โรงเรียนนายเรืออากาศ 2

Muak Lek, Saraburi

Milott Laboratories New Factory

Bang Phli, Samut Prakan

ศาลาลูกขุน

สนามหลวง กรุงเทพมหานคร