Cleat Plate

การติดตั้ง Cleat Plate 2 รู ใช้สําหรับติดตั้งแปตัว ZED แบบทาบประกบ และ Cleat Plate 4 รู สําหรับติดตั้งแปตัว CEE และ ตัว ZED แบบต่อชน

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดเบื้องต้น

การยึด Cleat Plate ติดกับแป Cleat Plate จะเชื่อมติดกับจันทันหรือเสาตามระยะที่กําหนดในแบบเป็นตัวยึดแป เข้ากับจันทันหรือยึดโครงคร่าวเข้ากับเสามีรูเจาะสําหรับใส่ Blot ตามมาตรฐานของ การติดตั้ง Cleat Plate 2 รู ใช้สําหรับติดตั้งแปตัว ZED แบบทาบประกบ และ Cleat Plate 4 รู สําหรับติดตั้งแปตัว CEE และ ตัว ZED แบบต่อชน

แค็ตตาล็อกสินค้า

ติดต่อสอบถามราคา

อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด

บางบอน, กรุงเทพ

โรงเรียนนายเรืออากาศ 2

Muak Lek, Saraburi

Milott Laboratories New Factory

Bang Phli, Samut Prakan

ศาลาลูกขุน

สนามหลวง กรุงเทพมหานคร