ลูกหมุนระบายอากาศ

February 20, 2021

ลูกหมุนระบายอากาศของ T I P METROOF มีลักษณะเด่นอย่างไร ?
1. รูปลักษณ์มีความทันสมัย
2. โดดเด่นด้วยแท่นรับตลับ
3. ทนทาน
4. ไม่มีเสียงดังรบกวน
5. ค่าใข้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความนี้