ชื่อโปรเจค

อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง

สถานที่

อ่างทอง

ชื่อรุ่นสินค้า

T-ZIPDEK

ขนาดพื้นที่

780 ตรม.

รายละเอียดของโปรเจค

อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด

บางบอน, กรุงเทพ

โรงเรียนนายเรืออากาศ 2

Muak Lek, Saraburi

Milott Laboratories New Factory

Bang Phli, Samut Prakan