ชื่อโปรเจค

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม

สถานที่

ชื่อรุ่นสินค้า

ขนาดพื้นที่

รายละเอียดของโปรเจค

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบ และบ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่

อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด

บางบอน, กรุงเทพ

โรงเรียนนายเรืออากาศ 2

Muak Lek, Saraburi

Milott Laboratories New Factory

Bang Phli, Samut Prakan