พนักงาน และทีมช่างติดตั้งหลังคา อบรม “หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พนักงานและทีมช่างติดตั้งหลังคา  บริษัท ที.ไอ.พี เมทรูฟ จำกัด  ได้อบรม “หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมัทลชีท” จาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด