พนักงาน และทีมช่างติดตั้งหลังคา อบรม “หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท”

วันที่: 27 April 2020