COATED STEEL


 • Product image
  READ MORE >

  CLEAN COLORBOND® THERMATECH®

  ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี Clean COLORBOND®  THERMATECH® คือผลผลิตจากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบเป็นเวลาหลายปีโดยบลูสโคป สตีล การเคลือบสีแบบพิเศษนี้ ถูกออกแบบทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีความงดงามคงทนและช่วยในการป้องกันสีหลุด กะเทาะ หรือสีซีดจาง นอกจากนี้การเคลือบสีแบบพิเศษด้วยเทคโนโลยี “Clean” นี้ถูกออกแบบในการใช้งานเพื่อป้องกันคราบฝุ่นละอองจับบนผิวในแถบภูมิอากาศร้อนชื้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีความงดงามคงทน ปัญหาคราบรอยเปื้อนในเขตร้อนชื้นดังกล่าวเกิดขึ้นใน 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ฝุ่นละออง สกปรก ควัน ในอากาศที่เกาะอยู่บนอาคาร จะถูกชะล้างพัดพาไปโดยน้ำฝนแต่ยังคงเหลือคราบทิ้งไว้บนพื้นผิว คราบฝุ่นเล็กๆเหล่านี้ เมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้จะสัมผัสกับอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมบนพื้นผิวอาคาร เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า คราบสกปรกเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้อาคารดังกล่าวแลดูไม่สวยงามและด้วยเทคโนโลยี “Clean” แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่ทำให้อาคารมีความสวยงามคงทนอายุการใช้งานยาวนาน

 • Product image
  READ MORE >

  CLEAN COLORBOND® XRW Pre-Painted Steel

  ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานคงทนและมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคารที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนเป็นอย่างสูง เหล็กเคลือบสีคลีน คัลเลอร์บอนด์ เอ็กซ์อาร์ดับเบิลยู (CLEAN COLORBOND® XRW pre-painted steel) ยังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยระบบสีที่มีเทคโนโลยีด้านรังสีอินฟาเรดสำหรับสภาวะอยู่อาศัยที่เย็นสบายมากขึ้น

 • Product image
  READ MORE >

  CRP Antibacterial

  เหล็กเคลือบสีซีอาร์พี แอนตี้ แบคทีเรีย (CRP ANTIBACTERIALTM steel) ได้รับการพัฒนาโดย บลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทการค้าชั้นนำของประเทศไทยและ บลูสโคป สตีล ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสี เพื่อสนองตอบความต้องการสำหรับการนำไปใช้เป็นแผ่นผนังบุฉนวนในอุตสาหกรรม ห้องเย็นและสภาพแวดล้อมที่ต้องการสุขอนามัยที่ดีในประเทศไทย

 • Product image
  READ MORE >

  Zacs Cool

      เป็นเหล็กกล้าแผ่นบางเรียบเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 เปอร์เซ็นต์ กับสังกะสี 45 เปอร์เซ็นต์ ที่ มีผิวเคลือบสวยงาม ผลิตด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยจากโรงงานบลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการต้านทานต่อการกัดกร่อน จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน ด้วยมวลสารชั้นเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี 100 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 100  (ZACS® RW100 STEEL) และ 70 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 70 (ZACS®RW70 STEEL)

 • Product image
  READ MORE >

  Zacs Natural

      เป็นเหล็กกล้าแผ่นบางเรียบเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 เปอร์เซ็นต์ กับสังกะสี 45 เปอร์เซ็นต์ ที่ มีผิวเคลือบสวยงาม ผลิตด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยจากโรงงานบลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการต้านทานต่อการกัดกร่อน จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน ด้วยมวลสารชั้นเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี 100 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 100  (ZACS® RW100 STEEL) และ 70 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 70 (ZACS®RW70 STEEL)

 • Product image
  READ MORE >

  Zacs Dazzle

      เป็นเหล็กกล้าแผ่นบางเรียบเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 เปอร์เซ็นต์ กับสังกะสี 45 เปอร์เซ็นต์ ที่ มีผิวเคลือบสวยงาม ผลิตด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยจากโรงงานบลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการต้านทานต่อการกัดกร่อน จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน ด้วยมวลสารชั้นเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี 100 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 100  (ZACS® RW100 STEEL) และ 70 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 70 (ZACS®RW70 STEEL)

 • Product image
  READ MORE >

  Zacs90

      เป็นเหล็กกล้าแผ่นบางเรียบเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 เปอร์เซ็นต์ กับสังกะสี 45 เปอร์เซ็นต์ ที่ มีผิวเคลือบสวยงาม ผลิตด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยจากโรงงานบลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการต้านทานต่อการกัดกร่อน จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน ด้วยมวลสารชั้นเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี 100 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 100  (ZACS® RW100 STEEL) และ 70 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 70 (ZACS®RW70 STEEL)

 • Product image
  READ MORE >

  Zacs150

    เป็นเหล็กกล้าแผ่นบางเรียบเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 เปอร์เซ็นต์ กับสังกะสี 45 เปอร์เซ็นต์ ที่ มีผิวเคลือบสวยงาม ผลิตด้วยกรรมวิธีชุบร้อนอย่างต่อเนื่องควบคุมการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัยจากโรงงานบลูสโคป สตีล ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการต้านทานต่อการกัดกร่อน จึง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุน ด้วยมวลสารชั้นเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี 100 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 100  (ZACS® RW100 STEEL) และ 70 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับเหล็กเคลือบแซคส์ อาร์ดับบลิว 70 (ZACS®RW70 STEEL)

Logo

TIP METROOF CO.,LTD

231 Moo 10, Setthakij 1 Rd., Kratumban, Samutsakorn 74110 Thailand.

STAY CONNECTED

GALLERY

View Gallery Tip Metroof

TIP METROOF CO.,LTD